ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

"Н. Й. ВАПЦАРОВ" ГРАД ЯМБОЛ

 
 
 
 

Ръководство:

Директор:
Моника Петрова

завършила Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

специалност – “Физика и математика”

специализация - "Информатика и ИТ"

Степен на професионална квалификация - Първа

Награда: плакет "Сребърен" на името на Ради Иванов Колесов по повод 24.05.2008 г. с решение на Общински съвет - Ямбол


ЗДУД:
Бистра Костова

завършила ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

специалност – "Биология и химия"

Степен на професионална квалификация - Четвърта


ЗДУПД:

инж. Милен Радков Минков

завършил Русенски университет "Ангел Кънчев" гр. Русе

специалност – "Технология и управление на транспорта"

Степен на професионална квалификация - Четвърта


ЗДУД:

Пенка Стоянова Ангелова

завършила Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр. София

специалност – "История"

 
 
Уеб дизайн: CNYWDS

Copyright © ПГ по ПСТТ. All rights reserved.

Последна актуализация септември 2020 г.