ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГ ПО ПСТТ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - ЯМБОЛ

Правомощия на обществения съвет

Покана за среща на родителите на учениците от всички паралелки на 19.10.2019 г. от 09.30 часа

Покана за събрание на родителите, излъчени на срещата на родителите на 04.11.2019 г.

Покана за среща на родителите на ученици от всички паралелки за частично попълване на обществения съвет - 16.03.2019 г. от 09.30 ч.

Покана за събрание на родителите на ученици от всички паралелки, излъчени на среща на родителите за частично попълване на обществения съвет - 08.04.2019 г. от 17.00 ч.

Покана за свикване на заседание на обществения съвет - 04.10.2021 г. - 17.30 ч.

Протокол № 1 на заседание на обществения съвет за учебната 2021/2022 г.

Състав на обществения съвет към ПГ по ПСТТ - Ямбол

Частично попълване на състава на обществения съвет към ПГ по ПСТТ - Ямбол до срока на изтичане на мандата му - 15.11.2019 г.

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2016/2017 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2017/2018 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2018/2019 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2019/2020 г. - архив

Покани за свикване на заседания на обществения съвет през учебната 2020/2021 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2016/2017 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2017/2018 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2018/2019 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2019/2020 г. - архив

Протоколи на заседания на обществения съвет през учебната 2020/2021 г. - архив

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2016/2017 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2017/2018 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2018/2019 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2019/2020 г.

Отчет за работата на обществения съвет за учебната 2020/2021 г.